Bu web sitesi ile;

  • Kasabamızın dünyaya tanıtma
  • Güncel haberleri paylaşma
  • Ziyaretçi defteri ile herkese ulaşabilme
  • Kasabamızın gelişmesi için yapılacak çalışmalarda güç birliği oluşturma
  • Geçmişe duyulan özlemi paylaşma
  • Dedelerimizin anlattıklarını aktarma
  • Örf ve adetlerimize sahip çıkıp bunları yeni nesle teknolojik hareketle aktarma
  • Beldemizi tüm dünyaya tanıtma
  • Mursallı kökenli yurt dışında oturanlara yaklaşma
  • Mursallı doğumlu olan Yunanistan’da yaşayanlara yaklaşma

amaçlarına hizmet etmek için sitemizi açtık.

Cihan AKÇANAL
Elektrik – Elektronik Yüksek Mühendisi
Cep: 0505 7893801

e-mail: cakcanal@yahoo.com